Merke- og planleggingsdager

September 2020

21.

Plandag

November 2020

13.

Plandag

Desember 2020

1.

Juleverksted

11.

Lucia

17.

Nissefest

28.-1.

Julestengt

Januar 2021

4.

Plandag

Februar 2021

5.

Samefolketsdag

11.

Karneval

Mars 2021

29.-5.

Påskestengt

Mai 2021

27.

Foreldremøte for nye foreldre

Juni 2021

3.-4.

Plandag

10.

Sommerfest