Merke- og planleggingsdager

Desember 2018

24.-1.

Julestengt

Januar 2019

2.

Plandag

Februar 2019

20.

Karneval

April 2019

12.

Gul lunsj. Barn og personal.

15.-17.

Påskestengt

Mai 2019

15.

Foreldremøte for nye foreldre

Juni 2019

3.-4.

Plandag

12.

Sommerfest

Juli 2019

15.-19.

Sommerstengt